06 December 2016

Saooo em làm lòng ta đauuuuu

Đường phố trong Anh mùa Đông! Sao áo Em mùa Hạ ?

Sao Em còn mang Áo mỏng? Có còn mùa Hạ nữa đâu ?

mua ha con dau

Sao em làm lòng ta đauuuuuuuuuuuu  🍂


mua ha con dau🍂  🍂  🍂  🍂  🍂  🍂

Bài hát: Mùa Hạ Còn Đâu
NS Phú QuangCS Hồng NhungNhớ ngọn lửa Hè đã tắt ... 😎


sao em lam long ta dau

No comments:

Post a Comment

Thanks for your message !