26 November 2016

Quán Thời Gian

Mời em vào Quán Thời Gian


QUÁN THỜI GIAN - Thơ: Trương Nam Hương

Mời em vào quán thời gian
Nâng ly ký ức chạm làn hương xưa
Mời em vào quán không mùa
Ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm
Mời em vào quán không năm
Lặng nghe nỗi nhớ ướt đầm ngón tay
Mời em vào quán không ngày
Để nghe chiều thả heo may... để buồn
Đắng lòng môi chạm yêu thương
Thời gian quên bỏ chút đường đấy em...

Ca Khúc: Quán Thời Gian - NS Phú Quang❤💚💙💘💗💖💔💜💝💛💕💞


Dù là Đông hay Hạ
Dù là mùa Lạ hay mùa Quen
Tôi chỉ chơi với em
Cô nàng tên Đanh Đá 

❥ Tâm sự của người uống Cafe Đen Đá 🍶

No comments:

Post a Comment

Thanks for your message !