08 April 2016

Cafe sáng nhé

Một cuối tuần rảnh rang, muốn rủ rê "em" cafe cà pháo
"Ủ mưu"

Buổi sáng muốn gọi em.......Nhưng mờ...

Nắng vẫn còn mê ngủ ~

....thì làm sao có thể ...


Thôi đành một mình. . . Khuấy loãng thời gian ~

Có một cafe # là: Catinat Cafe Tối >>


No comments:

Post a Comment

Thanks for your message !