09 June 2014

Tôi bình an ¿


1-
Hãy học bỏ qua việc phán xét người khác. Không soi mói điểm yếu, điểm mạnh..., gốc gác
....
2-
Quan trọng hơn nữa là : Đừng nói hết những suy nghĩ của mình!
*Sẽ dại dột lắm lắm, vì trong suy nghĩ của mình nó thẳng thắn, mà sự thẳng thắn thì đâu phải ai cũng có thể nghe được hay là lúc nào cũng nói được và nghe được.

# một trưa vắng

No comments:

Post a Comment

Thanks for your message !