21 May 2014

Một chiều...điên điên

Có đôi khi tự thấy trong lòng cuộn trào bực bội.
Bao nhiêu thứ ngổn ngang... Đời bao ngang trái!
Đời mình bao thứ phải lo... Vậy mà mãi chẳng xong... Chán!
...
Kinh khủng
...
Chán
....
Đếch biết làm the nào¿ cho đời bớt khổ ¿¿¿
Chán lắm
Ngồi nghĩ mm, rồi khoé mắt khẽ cay cay...
...
Tóm lại vẫn... Đéo bít làm thế nào
...
Mình cũng bt, éo có gì thông minh cả. Vì kết quả đấy, éo có gì.
....
Có đôi khi...chán....và thèm chết mịe đi cho xong!
Càng sống càng thấy nỢ
Tớ đếch có gì! 


No comments:

Post a Comment

Thanks for your message !