19 April 2013

Vườn Phật ở Noongkhai

Vài hình ảnh về vườn tượng Phật ở Noongkhai Thái Lan
Một bức tượng Phật xây rất lớn xuất hiện ngay ở cổng vào khu Vườn
Mô tả đời người


Vườn tượng Phật Sala Keoku là công trình mang theo phong cách của Hindu giáo và Phật giáo


Green ~ rong chơi ~

No comments:

Post a Comment

Thanks for your message !