19 April 2013

Vientiane về đêm


 Tết Lào 13/4 - 16/4 Tết té nước

Lung linh ánh đèn đêm Vientian

Một nhà hàng ở Vientiane

Quảng trường tại Cổng chiến thắng Patuxay


Patuxay >Cổng chiến thắng

No comments:

Post a Comment

Thanks for your message !