24 February 2013

Chùa Trung Kính Thượng

 Lễ chùa đầu năm, mời bạn ghé thăm chùa Trung Kính Thượng


Chùa Trung Kính Thượng nằm trên đường Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy - Hà NộiCây Thị  tỏa bóng mát sân chùa hàng trăm năm


Điện thờ lớnHoa trái xum xuê - Lộc tràn đầy!
Mặt trong của cổng chùa

No comments:

Post a Comment

Thanks for your message !