08 January 2013

Lịch sử đất nước hình chữ S

Cùng tìm hiểu lịch sử Việt Nam chúng ta, S Việt Nam - tại sao việt nam lại có hình chữ S? lịch sử dựng nước ra sao? Mời các bạn cùng tìm hiểu về VN quê hương chúng taMột video mô tả khá chi tiết và đầy đủ quá trình dựng nước và giữ nước, để đất nước Việt Nam có hình dạng chữ S như hiện nay. Một điều tưởng chừng như đơn giản ấy vậy nhưng chắc chắn không mấy ai biết rõ vì sao đất nước mình lại như vậy, dẫu rằng ai cũng học lịch sử phổ thông?

No comments:

Post a Comment

Thanks for your message !