20 September 2012

May mà có em, đời còn dễ thương


Em ...má đỏ môi hồng....


Xin cảm ơn.......thành phố có emPhố núi cây xanh, trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống


May mà có em.............


..........đời còn dễ thương........

May mà có em.....Đời thật dễ thương !

Green  ~lượm lặt~No comments:

Post a Comment

Thanks for your message !