01 July 2018

May mà có em, Đời còn dễ thương

Em ...má đỏ môi hồng....Xin cảm ơn.......thành phố có emPhố núi cây xanh, trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuốngCòn Chút Gì Để Nhớ
May mà có em.............


..........đời còn dễ thương........

May mà có em.....Đời thật dễ thương !

Green  ~lượm lặt~
No comments:

Post a Comment

Thanks for your message !