03 July 2012

Tử tế có trong mỗi con người...

Chuyện về hai chữ : TỬ TẾ

Đây là một bộ phim tài liệu của Việt Nam được SX vào thời kỳ bao cấp, nó đã tham gia công chiếu quốc tế...nhưng tại VN thì nó lại bị "cất giấu" đi. Hãy xem để học, để hiểu về hai chữ:  TỬ TẾ

Tử tế là gì?

....tử tế có trong mỗi con người,...mỗi nhà, mỗi dòng máu, mỗi dân tộc. hãy bền bỉ đánh thức nó...

No comments:

Post a Comment

Thanks for your message !