02 March 2012

Sự kỳ diệu của cuộc sống

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình về nguồn gốc hay bằng cách nào mà chúng ta được sinh ra?
Hãy xem video này, bạn sẽ thấy được sự kỳ diệu của tạo hóa đã cho bạn, cho tôi được sinh ra
Hãy xem thật kỹ để biết chúng ta được bắt đầu như thế nào
Để có được sự sống, ta đã phải tranh đấu ngay từ giây phút đầu tiên để giành giật lấy sự sống
Phải chăng vì thế mà Đời là bể khổ. 
"Tin buồn từ ngày mẹ cho thân nặng kiếp người - TCS"

No comments:

Post a Comment

Thanks for your message !