04 March 2012

Đời trai là thế

Vài hình ảnh chia sẻ nỗi đắng cay của kiếp ĐÀN ÔNG ;))
Hello :D This's my wife

Trời mưa trời gió, Anh có ngại chi

Anh không hề tiêu pha gì mà X_X
 Tủi thân một mình ra hồ câu cá

Goodbye

No comments:

Post a Comment

Thanks for your message !