28 September 2011

Phân biệt giữa copyright ©, trademark ™ và registered ®

Các thuật ngữ bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu Copyright / Trademark / Registered


Copyright © - Trademark ™ - Registered ®

Copyright © Trademark  - Registered ® là các cách bảo vệ về mặt pháp lí các ý tưởng khỏi việc bị đánh cắp và sử dụng bởi người khác. Mặc dù các cách đều có mục đích chung là bảo vệ quyền tác giả, tuy nhiên chúng được sử dụng không giống nhau.

Copyright là gì ?

Copyright ©

Quyền tác giả được sử dụng để bảo vệ bản quyền của các tác phẩm âm nhạc, kịch, nghệ thuật và sở hữu trí tuệ. Khi tác phẩm ban đầu được hoàn thành, nó sẽ tự động được bảo vệ bản quyền. Quyền tác giả có thể được chỉ định bằng cách gắn biểu tượng ©, gắn chữ đầy đủ “copyright” hoặc kí tự viết tắt “Copr.”. Bản quyền tác giả cho phép tác giả quyền sao chép tác phẩm, quyền được sử dụng tác phẩm vào các công việc khác, phân phối các bản sao và quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng. Bản quyền tác giả có thể đăng kí hoặc không đăng kí, tuy nhiên nếu đăng kí bản quyền thì quyền tác giả có thể được bảo vệ triệt để và thường kéo dài thêm 70 năm.

Trademark là gì ?

Trademark

Trademark ™ được sử dụng cho các từ ngữ, kí tự, thiết bị hoặc tên để phân biệt hàng hóa của nhà sản xuất hoặc người bán. Các tên, biểu tượng đặc biệt dùng cho thương hiệu đều được gắn biểu tượng ™. Các thiết kế thương hiệu thông báo cho mọi người về việc sở hữu tên và thiết kế của công ty. Tuy nhiên, trademark ™ không bảo vệ quyền lợi của công ty về việc sử dụng tên riêng cho sản phẩm cũng như việc sử dụng tên của công ty. Nếu có một công ty khác sử dụng tên riêng tương tự cho công ty của họ hoặc cho sản phẩm của công ty họ, công ty ban đầu sẽ phải chứng minh tên và mẫu mã đó là do họ sáng tạo ra trước tiên, tuy nhiên công ty ban đầu đó cũng không nhận được các biện pháp bảo vệ pháp lí nếu không đăng kí thương hiệu.

Registered là gì ?

Registration  ® (Registered Trademark)

Một nhãn hiệu được đăng kí sẽ được sử dụng thương hiệu đó với biểu tượng ®. Với việc đăng kí thương hiệu, công ty đó sẽ bảo vệ được tên và hình ảnh đó trước việc sử dụng từ công ty khác. Bất kì công ty nào muốn đăng kí thương hiệu đều phải kiểm tra lại xem mẫu thiết kế, tên, hình ảnh đó đã được đăng kí sử dụng bởi công ty nào khác chưa. Trong trường hợp hình ảnh của công ty hoặc sản phẩm của công ty quá giống với hình ảnh/sản phẩm của công ty khác đã được đăng kí thương hiệu thì công ty đó sẽ bị cho là đã vi phạm quyền sử dụng thương hiệu. Quá trình đăng kí thương hiệu có thể kéo dài trong vòng 10 tháng, thậm chí có công ty cần phải chờ đến cả năm mới có thể được duyệt đơn đăng kí thương hiệu. Một thương hiệu khi đã được đăng kí có thể kéo dài quyền sử dụng thương hiệu độc quyền trong vòng 10 năm.Greenman ~ Tổng hợp và lượm lăt

Tìm ở Google

Copyright là gì  ? TM là gì ? Registered là gì ?

No comments:

Post a Comment

Thanks for your message !