Dịch vụ Quảng Cáo Google

Cách import file lớn hơn mặc định trong wordpress

Mặc định import file vào wordpress với file nguồn Blogger/blogspot là 2MB . Với file nguồn wordpress là 2->8MB. Bạn có file lớn hơn mặc định thì phải làm sao ?
Cách import file lớn hơn mặc định trong wp là khá đơn giản, Chỉ cần bạn có quyền truy cập vô trình quản lý host để có thể can thiệp vào hệ thống quản lý của wp là ok!

Cách import file lớn hơn mặc định trong wp

Đăng nhập vào trình quản lý hosting
Mình xài là Cpanel nên ví dụ như sau: Vô mục File manager trong Cpanel
>> Vô mục: /public_html / wp-admin /Từ đây bạn tạo 1 file mới là php.ini với dòng code như dưới đây:

Code:
<?php
memory_limit = 64M
upload_max_filesize = 1000M
post_max_size = 1000M

Tạo file xong nhớ save và Reload lại trình quản lý trong Cpanel để nó cập nhật nhé !

Và đây là kết quả cuối cùng


Từ giờ bạn có thể up /  import được các file có dữ liệu tới 1000MB vô trong wordpress

Goodluck ^^

Có lần mình làm theo cách trên không được, nên phải làm thêm cách khác

Update"

Bổ sung thêm 02 cách tăng dung lượng file upoad

01 thêm code dưới đây vào file functions.php trong theme

@ini_set( 'upload_max_size' , '64M' );
@ini_set( 'post_max_size', '64M');
@ini_set( 'max_execution_time', '300' );
02 thêm code dưới đây vào file .htacess

php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Với các cách trên mà không được thì cần phải contact tới support của Server Bạn đang thuê ! 
Share on Google Plus

About Thế Này Nhé

Thế này nhé blog tuyển tập những thứ linh ta linh tinh do hội chứng hứng thì viết thoai ^^ Mình là mình rất thích được gạ gẫm đi cafe cafao nhé. Bàn chiện gì kiếm ra tiền thì càng hay. Ko thì ta chém chiện Gu cafe, chiện đây đó, chiện "trính chị" thì cũng thú vị ^^ 
Làm tiền thì mình nhận chạy Quảng cáo Google Adword

0 comments:

Blogger Template Blogger Theme Created by Blogger Tips

Post a Comment

Thanks for your message !