Dịch vụ Quảng Cáo Google

Ngộ nhận ¿

Mấy hôm nay ngồi ngâm cứu mãi cái vấn đề SỰ NGỘ NHẬN VỀ NĂNG LỰC BẢN THÂN của mỗi người. 


Đầu tiên phải nói tới sự nguy hiểm của cái sự NGỘ NHẬN.
Khi ta ngộ nhận ta sẽ :
- tưởng bở về khả năng của bản thân
- ảo mộng về mục tiêu phía trước
- bảo thủ
-?

Tại sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến cái "vớ vẩn" này ư?
Tại tôi gặp nó =))
Tại nó khiến tôi nghĩ về cái này
Trước hết nói về nó :
Tôi nghĩ nó bị ảo tưởng về năng lực cả nhân của nó. Nó nghĩ nó làm đc tuốt. Nên no chưa bit cách học, chưa bít cách hỏi?  Nó làm như mọi sự có sẵn ý, dễ ràng lắm sao?
Những gì tôi share với nó là cả một thành tựu học hỏi và kinh nghiệm bao năm đó.
Share on Google Plus

About Thế Này Nhé

Thế này nhé blog tuyển tập những thứ linh ta linh tinh do hội chứng hứng thì viết thoai ^^ Mình là mình rất thích được gạ gẫm đi cafe cafao nhé. Bàn chiện gì kiếm ra tiền thì càng hay. Ko thì ta chém chiện Gu cafe, chiện đây đó, chiện "trính chị" thì cũng thú vị ^^ 
Làm tiền thì mình nhận chạy Quảng cáo Google Adword

0 comments:

Blogger Template Blogger Theme Created by Blogger Tips

Post a Comment

Thanks for your message !